همکاری با ما

فرهیخته گرامی
پژوهشگاه مالکیّت و بازار از هرگونه پیشنهادات در جهت پژوهش، آموزش، ترویج، اطلاع‌رسانی و تأمین مالی استقبال می‌کند. طبعاً پیشنهادات باید مرتبط با موضوعاتی باشد که در پژوهشگاه مالکیّت و بازار طرح شده‌اند. ممکن است موضوع جدیدی مدنظر داشته باشید که ما تا به حال به ضرورت طرح آن توجّه نداشته‌ایم. پیشنهادات ممکن است شامل موارد زیر باشد:

• انتشار انواع مقالات در پایگاه الکترونیکی پژوهشگاه مالکیّت و بازار
• انتشار مطالب سودمند توسط ارتباطات فضای مجازی پژوهشگاه مالکیّت و بازار
• بارگزاری و معرّفی کتاب، مجله، مقاله، محتواهای چندرسانه‌ای و نظایر این‌ها
• معرّفی افراد و شخصیّت‌ها برای پیشنهاد همکاری یا گفتگوهای چندجانبه
• معرّفی مؤسسات پژوهشی، آموزشی و حرفه‌ای جهت اطلاع‌رسانی و پیشنهاد همکاری
• برگزاری انواع دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدّت یا مدارس تابستانی
• برگزاری نشست‌های علمی، مناظره‌ها و …
• ترجمه و تألیف کتاب
• انتشار فیلم سخنرانی‌ها با زیرنویس فارسی یا متن سخنرانی‌ها
• جذب منابع مالی برای توسعۀ فعالیّت‌های پژوهشگاه مالکیّت و بازار
• اطلاع‌رسانی در مورد فرصت‌های شغلی و تحصیلی، رویدادای علمی و ….
• تهیّۀ فیلم‌های آموزشی
• و سایر مسائل مرتبط